Indlæser Begivenheder

Kære venner 

Så er der igen mulighed for at få indflydelse på årets gang i haverne.

Mød talstærkt op 🙂

Har du ikke fået betalt medlemsskab for 2024, kan det nås endnu.

100,- kr for enkeltpersoner og 500,- kr for foreninger, skoler, institutioner, mv.

Indbetal på mobile pay box 9047XS

Dagsorden:

Velkommen ved forperson Fadia Abu Zamag

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent

A medlemmer- enkeltpersoner

B medlemmer- institutioner, skoler, organisationer

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen er

Fadia bu Zamag (ønsker genvalg)

Marie Klintrup (ønsker genvalg)

Ida Mangor (ønsker genvalg)

Ikke på valg til bestyrelsen er

André Amaral

Gitte Davidson

Pernille Cauchi (uden stemmeret)

På valg suppleanter: Mette Brodersen og Grete Thorø

  1. Valg af revisor
  2. Indkomne forslag
  3. Eventuelt

Planlægning af årshjul 2024

Efter generalforsamlingen serveres der et dejligt måltid mad og der er tid til at hygge og hænge ud.

VI SES

Go to Top